Brancher

Approxima har flere års erfaring med implementering af brancespecifikke SAP løsninger til energi & forsyningssektoren.

Energi & Forsyning

En veludbygget og sikker energiforsyning er en afgørende forudsætning for, at et moderne samfund kan fungere. Derfor er sektoren præget af en vis offentlig regulering. Gennem de seneste år er der dog gennemført en betydelig liberalisering for at øge konkurrencen på energimarkedet. Liberaliseringen indebærer, at den enkelte energikunde har fået større indflydelse på valg af leverandør og har samtidig betydet en omstrukturering af branchen. I Danmark er der indført en ny rollefordeling i forsyningskæden og den øgede konkurrence har resulteret i en række fusioner. Kravene til effektiv udnyttelse og styring af selskabernes aktiver er større end nogensinde og liberaliseringen på kundesiden indebærer nye krav til effektiv markedsføring, prissætning, afregning og løbende kundepleje.

Service

Servicevirksomheders ydelser er i de fleste tilfælde helt afhængige af en effektiv IT understøttelse. IT anvendes tilmed hyppigt i den direkte kommunikation med kunden omkring produktets/ydelsens markedsføring, salg, levering og efterfølgende service. Service indeholder et betydeligt element af personlig kontakt mellem producent og kunde – en “social interaktion”. Det kan være i forbindelse med bestillingsprocessen – kunden, der søger oplysninger på en hjemmeside – eller det kan være i forbindelse med selve leveringen af serviceydelsen – gennemførelse af en rejse eller levering af pakker og breve. Den IT-mæssige udfordring for servicevirksomheden er at skabe en effektiv sammenhæng mellem de kundevendte systemer og virksomhedens leverancesystem. En effektiv integration er nøglen til at skabe de bedste resultater såvel set fra kundens som fra virksomhedens perspektiv.