Approxima kombinerer dyb brancheforståelse og SAP

Approxima har flere års erfaring med implementering af brancespecifikke SAP løsninger til energi & forsyningssektoren. Approxima samarbejder med de største danske energivirksomheder og har kompetence indenfor hele forsyningskæden (generation – trading- transmission – distribution – retail). Approximas samarbejde med sektoren omkring anvendelsen af SAP ECC, SAP S/4HANA og SAP IS-U har givet en stor forretningsforståelse og indsigt i de udfordringer sektoren har. SAP dækker i dag alle væsentlige forretningsprocesser i en moderne energi- og forsyningsvirksomhed og er globalt den markedsførende løsning, med nogle af verdens største og mest innovative energiselskaber som referencekunder. SAP udgør i dag kernen i en række store energivirksomheders IT løsning og bruges foruden til understøttelse af standardprocesserne økonomistyring, logistik, HR også til anlægsaktivstyring, drift – og vedligehold inden for kraftproduktion og distribution/transmission. Førende danske energivirksomheder har valgt SAP som deres løsning på ERP siden. I forbindelse med implementering af elektroniske målere og timeaflæsning af skabelonkunder, er kravene til afregningssystemerne markant steget grundet de meget store datamængder. Få systemer på markedet – heriblandt SAP IS-U – kan løfte disse markant større krav. Brugen af SAP og dermed Approxima’s løsninger for et selskab varierer afhængigt af, hvor i forsyningskæden selskabet befinder sig. I starten af forsyningskæden er der få men store kunder og fokus på etablering og drift af de tekniske anlæg til produktion og transport. I enden af forsyningskæden er der mange kunder (typisk flere hundrede tusinde) med fokus på kundeservice og afregning, samt styring af leverandør til den enkelte kunde (liberaliseret marked).

Se vores referencer

Udskillelsen af Radius fra Ørsted’s UT platform til selvstænding Radius SAP platform.

Design og implementering af integration fra SAP til eksterne inkassobureauer

Ønsker du en lignende løsning?

Vi er eksperter indenfor SAP løsninger. Ønsker du at implementere dette i jeres virksomhed, så kontakt os her.
Kontakt os her

Implementering af engrosmodellen for el i kundens SAP systemer

Deling af el-distribution og el-salg fra 1 SAP system til 2 adskilte SAP systemer

GDPR implementering i kundens SAP systemer

Foranalyse for implementering af gas som forsyningsart

Ønsker du en lignende løsning?

Vi er eksperter indenfor SAP løsninger. Ønsker du at implementere dette i jeres virksomhed, så kontakt os her.
Kontakt os her

Data migrering af gas-distributionskunder i forbindelse med købet af Ørsteds gasdistribution

Ønsker du en lignende løsning?

Vi er eksperter indenfor SAP løsninger. Ønsker du at implementere dette i jeres virksomhed, så kontakt os her.
Kontakt os her

Implementering af GDPR

Ønsker du en lignende løsning?

Vi er eksperter indenfor SAP løsninger. Ønsker du at implementere dette i jeres virksomhed, så kontakt os her.
Kontakt os her