Privatlivspolitik

1. Hvordan indsamler Approxima personoplysninger?

  • Når du udfylder vores kontaktformular.

  • Fra annoncer, der beder om personoplysninger.

2. Hvilke informationer indsamler Approxima?

Approxima indsamler følgende personoplysninger:

  • Navn, e-mail adresse og telefonnummer.

 

Når du udfylder vores kontaktformular, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af os.

3. Hvor længe opbevarer Approxima dine personoplysninger?

Fælles for alle typer data er, at dine data bliver slettet i det øjeblik, vi ikke længere har en lovlig grund til at behandle dem.

4. Hvem deler Approxima dine personoplysninger med?

Approxima deler ikke dine data med tredjepart.

5. Hvad er formålet med indsamlingen?

Approxima indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i nedenstående:

  • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.

  • Forbedring og udvikling af vores serviceydelser.

6. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag for at Approxima behandler dine personoplysninger.

 

Vi kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt, for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning, forud for indgåelse af kontrakt.

 

Samtykke er grundlag for mange af behandlinger, der kan finde sted. Dette gør sig gældende, når du skriver dig op til et nyhedsbrev, eller udfylder vores kontaktformular. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet.

7. Dine rettigheder

I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række rettigheder.

 

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig

  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig

  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme

  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

8. Kontakt i forbindelse med klager

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til vores behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til os her:

 

Approxim

Gammel Lundtoftevej 1C, 2.Sal

2800 Kgs. Lyngby

Danmark

Telefon nr.: +45 44 44 45 46

E-mail: info@approxima.com