Kom forlæns ind i fremtiden - hvis du vil

Oprettet d.

Kom forlæns ind i fremtiden - hvis du vil

 

Bragt i Analyse Økonomi #6 som tillæg til Dagbladet Børsen 28. Marts 2018.

En artikel af Lars Damgaard 


Lige siden virksomheder begyndte at anvende IT til at håndtere forretningsprocesser, har det været god latin, at IT ikke måtte være styrende i forhold til fastlæggelsen af forretningsprocesserne. Det har tidligere været et sundt princip, men giver det mening i dag?

 

Det mener jeg ikke. Den stigende globalisering og øgede konkurrence stiller større og større krav til virksomhedernes konkurrenceevne. I takt med at virksomhederne bliver mere og mere digitaliserede, og omkostningerne til IT stiger, er man nødt til at udfordre reglen om, at IT ikke må være styrende i forhold til fastlæggelsen af forretningsprocesserne.


SAP: Håndtering af forretningsprocesser

SAP er det største europæiske softwarefi rma med standardløsninger til private og offentlige virksomheder og har siden grundlæggelsen i 1972 udviklet software, der kan håndtere næsten alle forretningsprocesser for virksomheder i alle brancher. 76 procent af alle verdens virksomheders transaktioner går i dag igennem en af SAP’s softwareløsninger, og næsten 400.000 virksomheder  bruger SAP’s software. SAP startede som en klassisk ERP-softwareleverandør og har i 46 år udviklet, solgt og implementeret stadigt mere komplette løsninger til alle virksomheder og brancher. Udviklingen er sket gennem løbende dialog med kunderne om deres konkrete forretningsprocesser lokalt, regionalt og globalt. Det betyder, at SAP’s systemer i dag har ”indbyggede” varianter af forretningsprocesser fra tusindvis af virksomheder.


ByD: SAP’s cloudbaserede ERP-system

Udviklingen af internettet har gjort det teknisk muligt for virksomheder at placere IT-systemerne langt væk, men stadig opnå gode svartider. Det giver og har givet virksomhederne en række omkostningsbesparelser ved at lade hostingleverandører drive virksomhedernes IT-systemer. Det næste store skridt er udbredelsen af cloudløsninger. En cloudløsning er en hostingaftale, men langt vigtigere er adgangen til cloud applikationer, der giver selv mindre og mellemstore virksomheder adgang til avancerede best practice-løsninger. Cloudløsningerne tilbydes i dag på abonnementsbasis på samme måde som Netfl ix og Spotify. SAP besluttede for omkring ti år siden at udvikle det cloudbaserede ERP-system SAP Business by Design (ByD). ByD er et komplet ERP-system, der indeholder økonomi, salg, CRM, indkøb, projektstyring, HR og datawarehouse/analytics. Systemet kan tilgås på devices som laptop, iPad og  mobil og afvikles på SAP’s kraftige in-memory-teknologi HANA, der giver mulighed for at samle alle – også de meget tunge – forretningsprocesser i én samlet ERP-løsning.


ByD blev lanceret og lokaliseret til Danmark sidste år, er frigivet til mere end 150 lande og anvendes af omkring 5.000 små og mellemstore virksomheder. Systemet indeholder knap 40 best practice-standardprocesser, der gør det muligt for virksomheder inden for forskellige brancher at anvende ByD som deres primære IT-system. Derudover giver ByD ved hjælp af SAP Cloud Platform virksomheder mulighed for at integrere både interne og eksterne IT-systemer.


Tag springet

ByD er en IT-løsning med 46 års indbygget forretningsviden. Derfor kan man roligt lade ByD være styrende i forhold til fastlæggelsen og udviklingen af virksomhedens forretningsprocesser.

 

Det provokerende spørgsmål er, om virksomheder i konkurrenceprægede brancher – og hvilke brancher er ikke det? – tør basere deres forretning på klassisk IT.

 

Mit spørgsmål til virksomhederne er: Tør I fortsætte med det?

 

Historien er fuld af virksomheder, der ikke udviste rettidig omhu og blev overhalet af yngre virksomheder, der var bedre til at udnytte nye teknologiske muligheder. Der er ingen grund til at jeres skal være den næste.


Af Lars Damgaard
Partner og direktør i Approxima, SAP-konsulenter
Medlem af IT-branchen.